Yhteystiedot

Yhteystiedot

 • Maritta Pälli pj.
 • Tanja Rautio sihteeri
 • Marja-Leena Perttula, rahastonhoitaja

Niemelänkylän kyläyhdistyksen tilitiedot:
POP FI5947543020019307


Niemelänkylän kyläyhdistyksen hallitus 2018:

 • Maritta Pälli pj
 • Maarit Eskola
 • Petra Häivälä
 • Jaana Häivälä
 • Tanja Rautio siht.
 • Anu Jämsä, koulun edustaja
 • Timo Takalo, Niemelän kylänäyttelijöiden edustaja
 • Sakari Eskola, Vanhempainryhmän edustaja
 • Johanna Takalo, tiedottaja

varajäsenet: Seija Järvenpää, Anneli Takalo, Marja Pietikäinen, Elisa Männistö

rahastonhoitaja : Marja-Leena Perttula


Niemelänkylän nuorisoryhmä

Kyläyhdistyksen toiminnassa vahvasti mukana olevat lapset ja nuoret saivat vuonna 2012 oman nuorisoryhmänsä . Nuorisoryhmään valitaan ala- ja yläkouluikäisiä niemelänkyläläisiä tyttöjä ja poikia. He ovat olleet aktiivisesti mukana kyläyhdistyksen toiminnassa ja nuorisoryhmällä on myös edustus hallituksessa. Rahoitusta toimintaansa ovat nuoret hakeneet mm. NuorisoLeader- hankerahoituksesta . Elokuvakerho Movie Hunters, taidekerho Art Makes Happy , kylän oma tanssiryhmä SWWG ja Frisbeekossit ovat saaneet toiminnalleen rahoitusta ja uusia toteuttamiskelpoisia hankkeita kehitellään edelleen.

Ryhmän aktiivinen toiminta on pitkälti riippuvainen nuorten omasta aktiivisuudesta ja uusia innokkaita nuoria tarvitaan joukkoon lisää.