Yhteystiedot

Yhteystiedot

  • Jaana Häivälä, puheenjohtaja
  • Tanja Rautio, sihteeri
  • Iida Rautakoski, rahastonhoitaja

Niemelänkylän kyläyhdistyksen tilitiedot:
POP FI5947543020019307


Niemelänkylän kyläyhdistyksen hallitus 2021:

  • Jaana Häivälä, pj
  • Nikolas Marjakangas
  • Tuomo Haapala
  • Merja Rautio
  • Tanja Rautio, siht.
  • Anu Jämsä, koulun edustaja

varajäsenet: Jenna Keskisipilä, Petra Häivälä ja Maarit Eskola

rahastonhoitaja : Iida Rautakoski


Niemelänkylän nuorisoryhmä

Kyläyhdistyksen toiminnassa vahvasti mukana olevat lapset ja nuoret saivat vuonna 2012 oman nuorisoryhmänsä . Nuorisoryhmään valitaan ala- ja yläkouluikäisiä niemelänkyläläisiä tyttöjä ja poikia. He ovat olleet aktiivisesti mukana kyläyhdistyksen toiminnassa ja nuorisoryhmällä on myös edustus hallituksessa. Rahoitusta toimintaansa ovat nuoret hakeneet mm. NuorisoLeader- hankerahoituksesta . Elokuvakerho Movie Hunters, taidekerho Art Makes Happy , kylän oma tanssiryhmä SWWG ja Frisbeekossit ovat saaneet toiminnalleen rahoitusta ja uusia toteuttamiskelpoisia hankkeita kehitellään edelleen.

Ryhmän aktiivinen toiminta on pitkälti riippuvainen nuorten omasta aktiivisuudesta ja uusia innokkaita nuoria tarvitaan joukkoon lisää.